Ce este

Ce este un Geoparc?

Este un teritoriu cu valori naturale și culturale de importanță internațională. 

Este un teritoriu de dezvoltare durabilă ale cărui valori și realizări sunt recunoscute de către UNESCO.

Este o zonă în care se depun eforturi pentru dezvoltare economică, socio-culturală și educațională a comunităților, în echilibru cu protejarea mediului.


Ce beneficii aduce statutul de Geoparc?

Oltenia de sub Munte devine un teritoriu recunoscut internațional ce va fi promovat de UNESCO și de rețelele Europeană și Globală a Geoparcurilor. 

Statutul de Geoparc internațional UNESCO este o oportunitate de dezvoltare, în special a turismului. 

Geoparcul este o oportunitate de colaborare a factorilor locali, din toate sectoarele (administrație, mediul de afaceri, societate civilă, cercetare și politic) pentru dezvoltarea de proiecte, de produse și servicii, care înseamnă locuri de muncă, oportunități și venituri pentru comunităție locale.

Statutul de geoparc aduce cu sine prestigiu încât să atragă investiții în multe domenii. Este o ocazie de renaștere economică și socială a zonei.

Oltenia de sub Munte va deveni un loc tot mai vizitat, unde vizitatorii vor petrece mai mult timp. Va fi un loc în care ne va face plăcere să locuim. Este o ocazie pentru ca o parte dintre tinerii plecați să se întoarcă și de ce nu, să atragă alte persoane să îndrăgească zona și să se mute aici.


Ce nu este un Geoparc?

Geoparcul nu este o arie naturală protejată.

Geoparcul nu aduce nicio restricție locuitorilor. Oamenii își pot desfășura viața de zi cu zi așa cum au făcut-o întotdeauna.

Mai multe detalii despre geoparcurile internaționale UNESCO se găsesc pe pagina Rețelei Globale a Geoparcurilor UNESCO, formată la ora actuală din 177 geoparcuri din 44 de țări.


Cum se obține statutul de Geoparc Internațional UNESCO?

Procedura este una comună pentru toate țările rețelei, independentă de legislația și instituțiilr naționale.

Are urmăoarele etape, care durează cel puțin 3 ani:

1. Transmiterea unei scrisori de intenție către UNESCO (se face o dată pe an, în iunie).

2. Transmiterea aplicației complete (se face o dată pe an, în noiembrie). Trebuie dovedit că Oltenia de sub Munte are valori demne de statutul de Geoparc Internațional UNESCO și îndeplinește cele 101 de criterii globale.

3. Evaluarea dosarul aplicației de către experți internaționali (se face până în mai anul următo).

4. Dacă argumentele sunt relevante și dacă se consideră că Oltenia de sub Munte merită recunoașterea internațională, în perioada mai-septembrie are loc o vizită de evaluare, realizată de către 2 experți UNESCO din țări diferite. Vor vizita teritoriul geoparcului pentru a descoperi locurile, oamenii, valorile și ceea ce s-a făcut până în acel moment.

5. În funcție de recomandarea evaluatorilor, UNESCO va lua o decizie în primăvara următoare.

Statutul de Geoparc internațional UNESCO nu este veșnic, ci trebuie menținut. Pentru aceasta, la fiecare patru ani, echipa geoparcului este reevaluată de către doi experți internaționali UNESCO, va trebui să depună un raport prin care să demonstreze că respectă cerințele UNESCO, că își face treaba în folosul comunității și că a îmbunătățit calitatea mediului economic, social, natural și educațional din Oltenia de sub Munte.

Mai multe detalii despre proces


Cine va administra Geoparcul UNESCO Oltenia de sub Munte?

Managementul Geoparcului va fi asigurat de către echipa Asociației Kogayon, sprijinită de către parteneri (peste 80 la ora actuală), de către un Consiliu Științific și de către un Board Consultativ. 


Cine asigură bugetul Geoparcului UNESCO Oltenia de sub Munte?

Pentru ca Oltenia de sub Munte să poată funcționa ca Geoparc UNESCO, are nevoie de un buget multi-anual. O parte din acest buget este asigurat din fondurile Asociației Kogayon. La bugetul Geoparcului se adaugă granturi, sponsorizări, donații. 

Și tu poți contribui dacă redirecționezi cei 3,5% din impozitul pe salarii sau 20% din impozitul pe profit către Asociația Kogayon.

 

Ce este

unesco.png
unesco.png
geoparc.jpg
geoparc.jpg