Localităţile din zonă – scurt istoric


La poalele Masivului Buila-Vânturariţa sunt câteva localităţi străvechi: Comuna Vaideeni (satele Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Marița și Vaideeni), Oraşul Horezu (și satele Ifrimești, Râmești, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăsești și Urșani), Comuna Costeşti (satele Costeşti, Bistriţa, Pietreni şi Văratici), Comuna Bărbăteşti (satele Bărbăteşti, Bodeşti, Negruleşti şi Bârzeşti), Comuna Stoeneşti (satele Bârlogu, Budurăști, Deleni, Dobriceni, Gruieni, Gruiu, Mogoșești, Neghinești, Piscu Mare, Popești, Stoenești, Suseni și Zmeurătu), Oraşul Băile Olăneşti (și satele Cheia, Tisa, Comanca, Gurguiata).

Prezenţa omului în aşezările de pe văile râurilor care curg la poalele Builei este foarte veche. Vestigiile neolitice descoperite în peşteri şi în preajma primelor vetre ale satelor atestă locuirea acestor meleaguri ferite de calamităţi din cele mai vechi timpuri. În Costeşti a fost descoperită cultura Ferigile, din a doua epocă a fierului. Doi fraţi, Bărbat şi fratele său Litovoi, au fost conducători ai primelor organizaţii de tip feudal din Ţara Românească (sec. XIII). Urmaşii lui Bărbat se spune că ar fi întemeiat Bărbăteştiul.

În continuare istoria locurilor gravitează în jurul numeroaselor aşezăminte monahale din zonă: Mănastirea Bistriţa, Mănăstirea Arnota, Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Sărăcineşti, Schitul Pahomie, Schitul Pătrunsa, Schitul Păpuşa, Schitul 44 Izvoare, Schitul Peri, Schitul Iezer, Schitul Bradu, Schitul Jgheaburi, Mănăstirea Frăsinei.