Meșteri populari

Specificul zonei, arhitectură, tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri

Zona este vestită pentru olărit (ceramica de Horezu este înscrisă pe lista patrimoniului imaterial UNESCO).

E cunoscută și pentru covoare olteneşti.

Borangicul de la Stoenești ocupă un loc aparte, aici singura afacere din țară unde se produce borangicul în mod tradițional și de la livada de duzi, crescând viermi de mătase se produce firul, din care se țese pânza de borangic, din care se croiesc iile și maramele tradiționale.

Mai sunt în zonă și alte obiecte artizanale din lemn, dar și meşteri dulgheri si tâmplari, port şi tradiţii pastoreşti, precum și produse tradiţionale locale: fructe, ţuică, brânzeturi, miere şi alte produse derivate din acestea.

Arhitectura specifică zonei este bazată pe prelucrarea lemnului şi a pietrei, cele mai la îndemână materiale în zona Olteniei de sub Munte. Casele construite aici sunt cu pridvor (prispă) în faţă, sub care de obicei se află beciul. Temelia este construită din piatră zidită cu mortar, pereţii sunt construiţi din bârne din lemn tencuite, acoperişurile sunt acoperite cu şindrilă (şiţă). Magaziile (căsoaie) şi adăposturile pentru animale (grajduri, fânare) sunt construite tot din lemn.

Borangic Niculescu (Stoenești) - singura afacere din țară unde se produce borangicul în mod tradițional și de la livada de duzi, crescând viermi de mătase se produce firul, din care se țese pânza de borangic, din care se croiesc iile și maramele tradiționale

Ceramică Paloși (Horezu) - Ionică și Mihaela Paloși sunt primii meșteri ceramiști horezeni care s-au stabilit cu atelierul jos în oraș, la drumul național, unde ulterior s-a dezvoltat zona comercilă actuală. Ionică Paloși este și profesor la Școala Populară de Artă din Rm. Vâlcea, inventator și pasionat colecționar.

Ceramică Mihai Bîscu (Olari) - Mihai Bîscu este un ceramist păstrător al tradiției străvechi a ceramicii dar și un pasionat și răbdător îndrumător al celor mici în tainele ceramicii.

Ceramică Pietraru (Horezu) - familia Pietraru are atelerul tot în zona comercială a Horezului, ușor de recunoscut de vizitatori prin forma clădirii în formă de ulcică și pe lângă ducerea mai departe a tradiției olăritului sunt și pasionați colecționari d eobiecte tradiționale.

Țesături Rodica Crăcană (Costești - Rodica Crăcană duce mai departe tradiția țesutului în război și gherghef a scoarțelor și covoarelor oltenești, frumos colorate, prin utilizarea tradițională a pigmențiolor naturali pentru vopsitul lânii. Este și o pasionată de folclor, activînd în ansamblul folcloric local "Domnițele din Costești".