Proiecte

Geoparcul Oltenia de sub Munte înseamnă proiecte și acțiuni pe mai multe direcții de dezvoltare:

1. Evaluarea teritoriului: patrimoniu natural (geodiversitate și biodiversitate) și cultural local, condiții sociale și economice, perspective de dezvoltare.

2. Promovarea patrimoniului local: directă, online, în presă, prin materiale de promovare, produse locale și evenimente, prin intermediul ambasadorilor geoparcului din comunitate și din exterior.

3. Valorificarea patrimoniului local, în special prin ecoturism și geoturism, prin crearea de produse, servicii și programe locale.

4. Educație: Programul Ranger Junior și programul Geocluburilor din școlile din teritoriul geoparcului.

5. Infrastructura de vizitare: realizarea și întreținerea trasee tematice, trasee de drumeție, bicicletă, cățărare, a punctelor de informare, a semnalisticii obiectivelor.

6. Strategia de dezvoltare a Olteniei de sub Munte pentru 2030.

7. Parteneriate locale și parteneriate strategice.

Proiecte în curs:

1. Bioregional Weaving Labs este un proiect internațional, inițiat în 2020, cu parteneri din mai multe țări europene (Suedia, Irlanda, România, Spania, Franța, Germania, Olanda), coordonat de către Ashoka Europa, Commonland și Presencing Institute, care-și propune regenerarea ecologică, socială și economică a 1 million de hectare din Europa, prin activarea a 1 million de oameni.

Oltenia de sub Munte este parte din acest proiect, cu obiective de regenerare economică și socială a teritoriului.

2. Ranger Junior este programul de educație de mediu al Asociației Kogayon, derulat începând cu anul 2007 și dezvoltat continuu, cu scopul de a implica copiii în activități de cunoaștere, apreciere și conservare a naturii. Până acum au participat la acest program în mod gratuit peste 5000 de copii.

Acestuia i se adaugă programul Geocluburilor. Până la ora actuală fiind înființat Geoclubul Costești, care a și derulat în 2022 un proiect pentru și cu copiii și cadrele didactice ale Școlii Generale Ferigile Costești. Geoclubul Horezu este în curs de înființare, în Grupul Școlar C-tin Brâncoveanu Horezu.

3. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Olteniei de sub Munte pentru 2030.

4. Vatra Satului - proiect de amenajare a unui traseu tematic în satul Costești, în parteneriat cu Hanul Vatra și Fundația Comunitară Vâlcea.

5. Activități de evaluare a teritoriului, promovare și valorificare a patrimoniului local.